ماه محرم
70 بازدید
تاریخ ارائه : 10/29/2014 4:28:00 PM
موضوع: اخلاق و عرفان

چقدر ایام زندگانی به سرعت سپری می شود بازهم سال دیگر و ماه محرم دیگر فرا می رسد. ماه اندوه و حزن ماه بیداری و آگاهی انسانها، ماه شور و شعور و ماه پیروزی حق علیه و باطل..

به راستی و حقیقت حسین (ع) کیست و چه نیروی جاذبه ای دارد که بعد از گذشت هزاران سال نه تنها از مریدان و محبانش کم نشده بلکه هر سال به علاقمندان و شیفتگانش اضافه می شود. این چه اصلی است ؟؟؟؟ مگر میشود بی حساب و کتاب و بی قانون این همه طرفدار و عاشق داشت؟؟ پس عقل سلیم چه میگوید // پس نتیجه می گیریم یک قانون فرا عقلی و ذهنی که در عقل گنجایش ندارد وجود دارد که همه انسانها را تحت تاثیر خویش قرار می دهد.

پس ای شیعیان ، ای مسلمانها، حتی فراتر نه ...... ای انسانها این ماه و صاحب این ماه را دریابید که فرصتی است بس مغتنم یا حسین