گروه داعش
61 بازدید
تاریخ ارائه : 10/29/2014 4:28:00 PM
موضوع: علوم سیاسی

امروزه یکی از معضلات امروز جامعه مسلمین در حال حاضر وجود گروهک تروریستی داعش می باشد که متاسفانه بیشتر از همه چیز شاهد شکاف میان دولتهای اسلامی و عدم وحدت میان سران ممالک اسلامی می باشد. فلسفه به وجود آمدن این این گروهک ننگین نه ویران کردن شهرها و منازل بلکه ویران کردن فرهنگ و هویت ودر صدد تخریب اصالت شیعه و سنی است وبا هدف ایجاد اسلام هراسی و اسلام ستیزی بر انند تا به اهداف شوم خود و برآورده شدن نقشه های شوم سران خود برایند و همه مسلمین باید با ارتقاء اطلاعات و آگاهی خود و وحدت همه جانبه خود و کشورشان را در برابر ترکشها و آسیبهای احتمالی آماده ومراقب و هوشیار باشند  .باشد که انشا الله با منویات و دستورات رهبری و راس آن عنایات ویژه اقا امام زمان (ع) همه مسلمین چه سنی و چه شیعه موفق و پیروز باشند. یا علی